SM Media branding logo til menu bar

Nedenstående salgs- og handelsbetingelser finder anvendelse mellem SM Media og kunden.

 

Tilbud og aftaler

Kun skriftlige tilbud og aftaler er bindende.

Tilbud er gældende 14 dage efter den dato tilbuddet er dateret med mindre andet fremgår af tilbuddet.

Tilbuddet er ikke endelig gældende før kunden har elektronisk godkendt samarbejdet eller underskrevet samarbejdsaftale.

Samarbejdsaftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter eller godkendt elektronisk. Der er 7 dages fortrydelsesret fra begge parter, medmindre SM Media har opstartet projektet. SM Media har altid mulighed for at stoppe et samarbejde, hvis de forretningsmæssige aftaler eller ikke overholdes mellem SM Media og kunden.

Pris

Alle priser er ekskl moms.

Vi har som udgangspunkt en timepris på 1.000 kr.
Priser for ydelser fremgår af aftalen mellem SM Media og kunden.
Der påløber rente fra forfaldsdagen til enhver tid gældende rente.

Betalingsbetingelser

Udsendte faktura har forfaldsdato 5 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt.
SM Media har ret til at ophøre samarbejdet ved manglende betaling fra kunden.

Såfremt kunden er af den opfattelse, at oplysningerne i en modtagen ordrebekræftelse eller vilkårene i nærværende salgs- og leveringsbetingelser er i strid med den indgåede aftale, skal kunden straks skriftligt reklamere herover.

Ophør af aftale

I aftalen vil der fremgå aftalens periode mellem SM Media og kunden.
Aftalen kan justeres løbende i forhold til perioden og opgaver af begge parter ved skriftlig accept.
SM Media og kunden kan begge opsige aftalen med 1 måneds varsel plus løbende måned medmindre andet fremgår af aftalen.

Tavshedpligt

SM Media har tavshedspligt omkring forretningskritiske, fortrolige dataer, om kundens konkurrencemæssige position eller der kan beskadige virksomhedens omdømme. SM Media forpligter sig til at underrette kunden i tilfælde af misligholdelse eller fejl i interne systemer.
Parternes tavshedspligt fremgår af den skriftlige aftalen.

Tvist

Eventuelle uenigheder mellem parterne, som måtte opstå i forbindelse med samarbejdsaftalen, og som ikke kan afgøres mindeligt, afgøres af en kompetent domstol efter Dansk ret med undtagelse af lovvalgsregler.

SM Media og Part B forpligter sig til, at følge forretningsbetingelser gældende ifølge dansk lovgivning.