SM Media branding logo til menu bar

Skab positive relationer med dine kunder igennem branding

Vi hjælper vores kunder med at udvikle en branding strategi, der er tilpasset deres behov og deres målgruppe. Vi tror på, at det er vigtigt at have en klar idé om, hvad dit brand står for, og hvordan du ønsker at blive opfattet af dine kunder. Dette vil hjælpe dig med at kommunikere dit budskab på en effektiv og autentisk måde.

Vi er passionerede omkring at hjælpe vores kunder med at opbygge positive relationer med deres kunder gennem en effektiv branding strategi. Vi tror på, at en stærk branding strategi kan hjælpe dig med at opbygge loyalitet og tillid til dine kunder, hvilket vil føre til øget salg og vækst for din virksomhed. Lad os hjælpe dig med at opbygge et stærkt brand, der skaber værdi og udbytte for dine kunder.

Visuel identitet

Skab et udtryk der beskriver dig som virksomhed igennem din visuelle identitet.

Igennem dit udtryk får du gennemslagskraft ved dine kunder. De køber ind på dit personlige udtryk.

Et visuelt udtryk er alle indtryk, du oplever som forbruger ved en virksomhed. Alt fra logo, font, farver og illustrationer. Her vil dine kunder forme en personlighed ud fra dit udtryk og finde ud af om de kan forholde sig til dig eller ej.

Hvad skal vi med visuel identitet?

Vi skal fortælle vores historie. Definere vores DNA overfor forbrugeren. Her taler vi om at skabe en identitet fra bunden eller lave en re-brandingstrategi. Mange firmaer laver nye strategier for deres brand, da tiderne skifter og det samme gør virksomhederne og ikke mindst forbrugeren. Vi er idag meget bevidste om vores valg og danner os hurtigt en mening om, hvad vi oplever. Med en stærk visuel identitet kan du påvirke købsprocessen og gøre modtageren af dit brand mere lydhør i din storytelling.

Hvorfor bruge SM Media til Visuel kommunikation?

Hos Sm Media skaber vi branding med bevidsthed. Vi arbejder med data og facts. Vi kigger på DIN historie og sammenligner det med din målgruppe og ser, hvordan de gerne vil opleve dig, for at du er så attraktiv som muligt. Samtidig holder vi det op mod at være tro mod dit brand og DNA.

Vi sørger for, at din visuelle identitet kommunikeres på alle platforme, så dine produkters historie bliver fortalt ens på alle kanaler og ikke mindst analyserer og måler effekt og værdisæt af din identitet.

“Forestil dig du ser en person for første gang. Hvordan beskriver du personen? Det er din visuelle identitet, som dine kunder skal forholde sig til!”

Vil du have mere power i din visuelle identitet, så kontakt Carsten for en uforpligtende samtale. Så kan vi sammen se om vi har en god kemi til at løse netop din udfordring.

Mediestrategi

Kender du dine kunder? Hvis du kender deres adfærd og mønstre er det også meget nemmere at lave en målrettet og direkte strategi til at sende dem et budskab. Det gælder ikke om at råbe højt, men skabe værdi og udbytte for modtageren.

Hvis du allerede kan se hvilke kunder du har igennem din data så er du heldig. Men hvor meget fortæller det data om dem? Ved du, hvor de befinder sig på de sociale medier og om de overhovedet er online? For hvis du bare står og råber på torvet så bliver folk hurtigt trætte af at høre på dig. Find dem der er interesseret i at høre om dig og dit budskab. Derfor skal du bruge en mediestrategi.

Hvad er en strategi for noget?

Betragt en mediestrategi som et kompas. En guideline til, hvor du skal hen med din kommunikation. Find de rigtige kanaler til at lave din storytelling. Det vil spare din virksomhed for en masse markedsføringskroner og ikke mindst ressourcer i at ramme jeres målgruppe.

En mediestrategi er din måde at lave en plan for hvor og hvordan du vil kommunikerer din historie.

Hvordan vi arbejder med mediestrategi.

Det er egentlig meget simpelt. Vi samler en masse data ud fra din målgruppe og derved skaber en adfærdsanalyse. Der kan vi se nogle mønstre, som gør sig gældende og derved kan vi lave en klar skabelon for dig, så du nemt og enkelt kan se kommunikationen og derved også internt ved hvilke budskaber, som kommer hvornår og hvor.

Vi vil gøre det simpelt for dig at kommunikerer og ikke mindst skabe resultater. Samtidig skabe synlighed imellem de forskelle platforme du kommunikerer på, så du altid har et komplet overblik over din mediestrategi.

Har du brug for, at få snakket med os omkring en mediestrategi eller sparring og rådGIVNING omkring din nuværende strategi, så kontakt vores startegiekspert Carsten wyrle.

Medarbejderbranding

Tiltrækker du de rigtige medarbejdere til din virksomhed?

Hvordan ser potentielle nye medarbejdere og ressourcer på din organisation? Mange medarbejdere skaber deres identitet igennem deres arbejde og derfor er det yderst vigtigt, at vi har noget at identificere os med. Også arbejdsmæssigt.

Hvorfor have en medarbejder brandingstrategi.

Mange virksomheder bruger masser af ressourcer på at få de rigtige medarbejdere til deres virksomhed og dem der står stærkest, er dem der arbejder med medarbejder branding. Som skaber synlighed i deres brandstrategi og ikke mindst fremhæver værdien i deres medarbejders indsats. Dette kan give stor værdi både for eksisterende medarbejdere i loyalitet, men også imod at tiltrække nye ressourcer til virksomheden.

Hvordan arbejder vi med medarbejder branding i SM Media.

Forestil dig, at en af dine medarbejdere sidder til julefrokost med sin familie og fætter Knud stiller spørgsmålet: “Hvad er det egentlig du arbejder med?” Hvad vil din medarbejder så svare? Hvordan vil din medarbejder beskrive sin arbejdsplads?

Vi går ind og kigger på virksomhedens kultur ud fra brandstrategien og ser om den afspejler medarbejdernes kultur og DNA. Vi hjælper med at sende de rigtige signaler til dine medarbejdere og vi hjælper også virksomheder med at skabe den rigtige kultur overfor potentielle nye medarbejdere, som skal tiltrækkes til virksomheden. Dette kunne gøres ved netop at beskrive de medarbejdere, som allerede er i virksomheden, da andre så vil spejle sig i personen og føle at den kultur vil man gerne selv være del af.

Vi hjælper med:

  • Stærk postiv kommunikation til dine medarbejdere.
  • Skaber øget kultur og DNA i virksomhedens organisationer.
  • Udarbejder og kommunikerer stillingsbeskrivelser på de rigtige medier og platforme.
  • Strategisk sparringspartner i at skabe en synlig brand strategi overfor nye arbejdsområder.

Vi rådgiver og udarbejder en klar kommunikationsstrategi, som er målrettet øget medarbejdertilfredshed og ikke mindst klar og tydelig kommunikation omkring virksomhedens identitet og værdisæt, så alle har de samme mål og forståelse for udvikling i virksomheden. Dette er især vigtigt, hvis man står overfor store ændringer i sin virksomhed.

CSR Branding

Hvis du tænker bæredygtigt og goodwill er det et meget stærkt signal at sende til din målgruppe.

Hvis du gør en forskel så fortæl det og inspirer andre til at gøre det samme.

Der er ikke mange virksomheder, som ikke tænker CSR (Corporate Social Responsibility) Det er en agenda, der får større og stærkere indflydelse på virksomheder og forbrugeren. Vores købsadfærd har ændret sig meget de seneste år og vi er blevet meget mere bevidste om at træffe de rigtige valg. Både for os selv og for jordens ressourcer. Det er yderst vigtigt at kommunikerer virksomhedens CSR-strategi ind sin kommunikation og være ærlig og reel omkring dette.

Hvad får du ud af at have en strategi omkring CSR.

Ved at kommunikerer igennem en CSR kommunikationsstrategi er du sikker på, at din målgruppe får et klart og direkte budskab igennem den storytelling du udsender omkring din CSR-identitet. Du sender et klart signal omkring de bløde værdier i virksomheden, som gør en forskel for os alle. Det skaber både awareness ved forbrugeren og samtidig kan det motivere til at andre tænker ligeledes. Din målgruppe vil kunne identificere sig med dit budskab og samtidig vil du øge din brandværdi og produktværdi.

I SM Media siger vi branding med bevidsthed

Vi er et godt eksempel på, hvordan man kan tænke CSR ind i sin virksomhed. Vi har ikke dyre kontormøbler og glasgange. Vores kontorer er opbygget af rent genbrug. Alle kontor møbler er fundet på genbrugspladser, renoveret og gjort brugbar så vores medarbejdere får værdi ved at arbejde ved det og samtidig får ejerskab omkring mindsettet. Det er et klart bevidst valg fra vores side, da det afspejler vores kultur og måden at se verden på. Vi vil gerne tage nogle bevidste valg, så vi kan gøre en forskel. Vi opfordrer vores medarbejdere til at tænke ligeså og derfor er det også noget der både er synligt på vores kontor og et fast fokus i kulturen.

Hvad giver det din virksomhed at tænke CSR

I sætter klare retningslinjer for jeres kunder, samarbejdspartnere og målgruppe i forhold til, hvordan I ønsker at sætte jeres præg på verdens udvikling. Hvis man er skarp i sin kommunikation, vil det både påvirke og inspirerer og samtidig giver det et troværdigt brand, som folk ønsker at identificerer sig med.

Vi hjælper med at identificerer indsatsen i organisationen og rådgiver til, hvordan kommunikationen skal gøres omkring indsatsen eksternt som internt. Skaber den rigtige tilgang ud fra jeres værdisæt og skaber kommunikation som er unik og kreativ og skaber udbytte for modtageren.

Kommerciel bæredygtigt mindset

Mange har utrolig stærke og reelle hensigter med deres bæredygtige mindset og vi ser mange virksomheder, som kommer frem med fantastiske koncepter og produkter, der vil kunne gøre en stor forskel for miljøet i vores verden. Mange har desværre store udfordringer med at skabe den rette forbindelse til den brede publikum/målgruppe, da det ikke bliver kommercielt nok til at skabe den rigtige engagement overfor potentielle målgrupper.

Vi hjælper virksomheder med at kigge strategisk på deres setup og lave en klar brandstrategi, så det bliver mere kommercielt og derved vil skabe et større publikum. Selvom man tænker grønt kan man godt tjene penge på det også.

Vi skaber værdi og udbytte for vores kunder.

Vi tager ikke bare opgaver og tildeler dem en ekspert. Ved SM Media starter vi altid med at samle et helt team af eksperter ud fra opgaven og arbejder med at lave en handlingsplan som er kreativ, dynamisk og målrettet.
Vil du vide mere om, hvordan vi kan løfte dine udfordringer og byde dig velkommen i vores familie, så kontakt os endelig og lad os høre mere om dig og dine forventninger.

Branding er din historie. Sjælen bag din fortælling.

Når du skal lave branding, som er effektiv skal du kigge på din identitet som en person. Skabe en persona, som jeg som kunde kan forholde mig til. Give mig mulighed for at forstå dit brand igennem denne personlighed. Dette gør det nemmere for mig som kunde at forholde mig til dig og dit brand.
For at kunne skabe effektiv branding er du først nødt til at kigge på hvem du taler til og hvilke konkurrenter, der også henvender sig til dem. Samle viden og data om markedet, konkurrenter og målgruppe. Dette er afgørende for din succes med udvikling af dit brand og efterfølgende markedsføringssstrategi for din branding.

Vær oprigtig, unik og skab udbytte for din modtager igennem karakteristika, egenskaber og identitet.